El debat territorial a Espanya mostra símptomes d'estancament, en el qual les velles retòriques no resulten ja satisfactòries per a reflectir les problemàtiques que afronta la societat espanyola i la seua articulació territorial. La realitat autonòmica ha mostrat durant les dècades precedents que la política espanyola era capaç de trobar fórmules i ajustos institucionals altament sofisticats per a respondre a molts dels seus reptes.

Davant aqueixa situació, Espanya -l'Estat i la societat- tenen l'oportunitat de redefinir les preguntes i replantejar les respostes tradicionals. S'imposa la necessitat de passar d'un model radial a una concepció del país en forma de malla, en la qual la multilateralitat es construïsca sobre una clarificació de drets i obligacions. El monopoli de l'eix Madrid-Barcelona en la conversa espanyola ha de donar pas a una expressió més plural, la que emet l'Espanya polifònica des dels seus múltiples nodes territorials.

Tots els seminaris