Presentación

En la Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques tenim, entre altres competències, la realització d'estudis d'investigació i informes polítics i tècnics orientats al disseny, anàlisi, avaluació i seguiment de l'acció del Govern.

Amb aqueixa finalitat, juntament amb les universitats públiques valencianes i altres centres d'investigació, hem elaborat anàlisi i estudis relacionats amb les polítiques públiques i l'acció del Consell. L'objectiu és optimitzar els serveis públics i millorar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió pública, promoure la cultura de l'avaluació de polítiques públiques i facilitar la presa de decisions basades en l'evidència.

 

Amb aquestes col·laboracions hem conformat un ampli repositori d'informes i investigacions de qualitat realitzats per professionals de reconegut prestigi en àrees estratègiques per a l'orientació de polítiques de modernització i promoció del desenvolupament sostenible en la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un repertori dinàmic referit a àmbits econòmics, socials i mediambientals que creix amb noves aportacions cada any.

Amb aquest portal, des de la Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques volem posar a l'abast de la ciutadania una dinàmica d'estudi i reflexió sobre el disseny, elaboració i avaluació de polítiques públiques que millora l'adaptació de l'acció de govern a les demandes de la nostra societat per a aconseguir un major nivell de benestar en tota la Comunitat Valenciana.