Introducció Projectes

En aquest epígraf s'engloben amb caràcter general els continguts referents als grans projectes d'actuació impulsats per la Generalitat Valenciana, incloent els Plans, propostes i debats generats entorn d'aquests, els estudis que van portar a la seua posada en marxa i els referits a la seua implementació i al seu impacte, així com tots els materials que puguen tindre vinculació amb aquestes grans qüestions d'interés general.

Projectes