Societat

Els continguts relacionats amb els assumptes socials en un sentit ampli es recullen en aquest epígraf que ofereix materials d'interés relatius a una multiplicitat de qüestions d'interés per a tota la societat o per als diversos col·lectius que s'integren en ella.

Últims documents

Las políticas públicas de cuidados ante los envejecimientos. Transformar los municipios para vida longevas

L'objectiu principal d'aquest treball és el de servir als òrgans competents de la Generalitat com a base per al disseny d'iniciatives i programes d'actuació dirigits a construir uns entorns vitals més inclusius, justos i equitatius per a totes les generacions i a la implementació de polítiques de cur...