Polítiques públiques

En aquest apartat s'agrupen els estudis referits específicament a la recollida, tractament i interpretació de dades relatives a l'impacte de les intervencions públiques i a la seua relació amb els objectius que van portar a la seua adopció. Els estudis en matèria d'avaluació de polítiques públiques examinen tant el procés que porta al seu disseny de manera prèvia a la seua implementació com a la seua posada en pràctica i als resultats i efectes d'aqueixes accions.

Últims documents

Evaluación ex ante de la "Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial"

Aquest treball realitza l'avaluació ex-ante de l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i pot ser de gran utilitat per a determinar la idoneïtat de les polítiques que engloba l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i la adequació a les seues finalitats, adaptant les mateixes se...