Distribució per municipi


Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2015

Majories en la corporació municipal

  Majoria dones Majoria hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant 27 19,1 114 80,9 141
Castelló 26 19,3 109 80,7 135
València 50 18,8 216 81,2 266
Comunitat Valenciana 103 19 439 81 542Consulte les estadístiques sobre la composició del govern local per "Sexe i partit polític" i "Sexe i càrrec" en municipis i comarques