Distribució del govern municipal per sexe

Evolució alcaldes/ses

Evolució de la composició del Govern Local per sexe des de 2007. Alcaldes/sas