Distribució per partit

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2015

Regidors en la Comunitat Valenciana

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
PP 882 39,8 1.335 60,2 2.217
PSOE 780 42,7 1.048 57,3 1.828
COMPROMÍS 293 39,9 441 60,1 734
C´s 82 37,6 136 62,4 218
EUPV 81 37,3 136 62,7 217
Altres 196 37,3 330 62,7 526
Total regidors/es 2.314 40,3 3.426 59,7 5.740


Regidors per província

Dones Hòmens
Nombre % Nombre % Total
Alacant
PP 259 40,6 379 59,4 638
PSOE 225 44,1 285 55,9 510
COMPROMÍS 66 38,8 104 61,2 170
C's 31 39,2 48 60,8 79
EUPV 31 43,1 41 56,9 72
Altres 79 37,3 133 62,7 212
Total Alacant 691 41,1 990 58,9 1.681
Castelló
PP 201 38,1 327 61,9 528
PSOE 135 35,8 242 64,2 377
COMPROMÍS 27 31 60 69 87
C's 13 43,3 17 56,7 30
EUPV 7 33,3 14 66,7 21
Altres 21 37,5 35 62,5 56
Total Castelló 404 36,8 695 63,2 1.099
València
PP 422 40,2 629 59,8 1.051
PSOE 420 44,6 521 55,4 941
COMPROMÍS 200 41,9 277 58,1 477
C's 38 34,9 71 65,1 109
EUPV 43 34,7 81 65,3 124
Altres 96 37,2 162 62,8 258
Total València 1.219 41,2 1.741 58,8 2.960