Distribució per càrrec

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2015

Regidors/es en la Comunitat Valenciana

Dones Hòmens
Nombre % Nombre % Total
Alcalde/ssa 119 22,0 423 78,0 542
Tinent d´alcalde/ssa 593 41,1 849 58,9 1.442
Regidor/a 1.602 42,7 2.154 57,3 3.756
Total regidors/es 2.314 40,3 3.426 59,7 5.740


Regidors per província

Dones Hòmens
Nombre % Nombre % Total
Alacant
Alcalde/ssa 22 15,6 119 84,4 141
Tinent d'alcalde/ssa 169 41,1 242 58,9 411
Regidor/a 500 44,3 629 55,7 1.129
Total Alacant 691 41,1 990 58,9 1.681
Castelló
Alcalde/ssa 33 24,4 102 75,6 135
Tinent d'alcalde/ssa 97 36,5 169 63,5 266
Regidor/a 274 39,3 424 60,7 698
Total Castelló 404 36,8 695 63,2 1.099
València
Alcalde/ssa 64 24,1 202 75,9 266
Tinent d'alcalde/ssa 327 42,7 438 57,3 765
Regidor/a 828 42,9 1.101 57,1 1.929
Total València 1.219 41,2 1.741 58,8 2.960