Municipis de gran població

Municipis de gran població

Població (*)
Municipi Comarca Província Total % (**)
València Valencia València 794.288 15,9
Alacant/Alicante L'Alacantí Alacant 334.887 6,7
Elx/Elche El Baix Vinalopó Alacant 232.517 4,6
Castelló de la Plana La Plana Alta Castelló 171.728 3,4
Torrevieja La Vega Baja/El Baix Segura Alacant 83.337 1,7
Torrent L'Horta Oest València 82.208 1,6
Orihuela La Vega Baja/El Baix Segura Alacant 77.414 1,5
Gandia La Safor València 74.562 1,5

(*)  Padró a 01-01-2019.

(**)  Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.