Municipis per grandària d'hàbitat

Municipis per grandària d'hàbitat

  Població (*)
  Nombre de municipis Total % (**)
Comunitat Valenciana
<10.000 442 875.138 17,3
10.000-20.000 35 485.484 9,6
20.000-50.000 50 1.395.977 27,6
50.000-100.000 11 754.028 14,9
>100.000 4 1.546.726 30,6
Alacant
<10.000 104 257.889 5,1
10.000-20.000 11 149.176 2,9
20.000-50.000 18 495.809 9,8
50.000-100.000 6 404.767 8,0
>100.000 2 572.247 11,3
Castelló
<10.000 124 143.365 2,8
10.000-20.000 3 42.017 0,8
20.000-50.000 6 174.651 3,5
50.000-100.000 1 51.293 1,0
>100.000 1 174.264 3,4
València
<10.000 214 473.884 9,4
10.000-20.000 21 294.291 5,8
20.000-50.000 26 725.517 14,3
50.000-100.000 4 297.968 5,9
>100.000 1 800.215 15,8

(*)  Padró a 01-01-2020.

(**)  Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.