Introducció

La Comunitat Valenciana està dividida en 542 municipis.

Respecte a la divisió comarcal:

Fins al 31/12/2022 s'ha utilitzat la divisió comarcal corresponent a les Demarcacions Territorials Homologades (DTH-1) emmarcada en la "Proposta de demarcacions territorials homologades" Conselleria d'Administració Pública 1987.

A partir del 01/01/2023 s'utilitza la Relació de comarques d'acord amb l'article 228 de la LLEI 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.