Municipis de gran població

Municipis de gran població

Població (*)
Municipi Comarca Província Total % (**)
València Valencia València 800.215 15,8
Alacant/Alicante L'Alacantí Alacant 337.482 6,7
Elx/Elche El Baix Vinalopó Alacant 234.765 4,6
Castelló de la Plana La Plana Alta Castelló 174.264 3,4
Torrevieja La Vega Baja/El Baix Segura Alacant 84.667 1,7
Torrent L'Horta Oest València 83.962 1,7
Orihuela La Vega Baja/El Baix Segura Alacant 78.505 1,6
Gandia La Safor València 75.798 1,5

(*)  Padró a 01-01-2020.

(**)  Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana.