Madrid: Capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal - Prospectiva

Projectes

Últims documents

Conveni IVIE

Aquest treball descriu les disfuncions provocades en el conjunt de l'estat i en la Comunitat Valenciana per l'impacte econòmic de la capitalitat de Madrid com la política de dúmping fiscal implementada des de la Comunitat de Madrid o els efectes de la residència en la capital de bona part de les estructures burocràtiques i de decisió del Sector Públic Estatal. L'informe avala la reivindicació d'una normativa harmonitzadora de les polítiques fiscals autonòmiques que evite la competència deslleial entre elles i la demanda de polítiques de correcció de l'efecte negatiu de la capitalitat madrilenya en qüestions com la despoblació de bona part del territori, la desigualtat o l'absència d'una política equilibradora dels desequilibris territorials. L'estudi reafirma l'estudi de 2020 que assenyala que la capitalitat i les polítiques fiscals de la Comunitat de Madrid reforcen la concentració en la capital de la població, la renda, la riquesa i els mecanismes d'aglomeració que genera l'activitat privada. Les infraestructures van reforçar abans els avantatges de Madrid però hui és més rellevant el capital humà, la inversió en I+D+i, el capital organitzacional, i el capital social i relacional de la capital de les unitats centrals de les empreses i les administracions, una tendència que creix en competir fiscalment la Comunitat de Madrid amb les altres CCAA per la localització de les bases tributàries i la domiciliació dels seus titulars.

Sobre l'informe

L'informe actualitza amb dades recopilades fins a juny de 2021 l'estudi realitzat un any abans sobre la influència de la capitalitat en l'economia de la Comunitat de Madrid que pot ser consultat en aquesta web. Analitza l'economia madrilenya actual, la seua condició de centre d'activitats terciàries i de 4 ocupacions qualificades, i la seua atracció d'activitat, ocupació i població. També tracta l'impacte de la concentració a Madrid de nombrosos efectius i decisions del Sector Públic Estatal i la política de reducció fiscal de la Comunitat Autònoma de Madrid. Les noves dades obtingudes reafirmen les conclusions de l'estudi de 2020.

Descarregar document

Últims esdeveniments