Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Héctor Illueca Ballester

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (DOCV 10.09.2021)

Curriculum vitae

Documents associats

Intervencions parlamentàries