Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOCV 17.06.2019)

Curriculum vitae

Documents associats

Intervencions parlamentàries