Distribució per municipi


Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2023

Majories en la corporació municipal

  Majoria dones Majoria Homes  
  Nombre de municipis % Nombre de municipis % Total
Alacant 39 27,7 102 72,3 141
Castelló 43 31,9 92 68,1 135
València 85 32 181 68 266
Comunitat Valenciana 167 30,8 375 69,2 542

 


 


Consulte les estadístiques sobre la composició del govern local per "Sexe i partit polític" i "Sexe i càrrec" en municipis i comarques