Distribució per càrrec

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2023

Regidors/es en la Comunitat Valenciana

Dones Homes
Nombre % Nombre % Total
Alcalde/ssa 156 28,8 386 71,2 542
Vicealcalde/ssa 1 33,3 2 66,7 3
Tinent d´alcalde/ssa 569 47,3 633 52,7 1.202
Regidor/a 1.837 45,8 2.176 54,2 4.013
Total regidors/es 2.563 44,5 3.197 55,5 5.760


Regidors per província

Dones Homes
Nombre % Nombre % Total
Alacant
Alcalde/ssa 26 18,4 115 81,6 141
Vicealcalde/ssa 1 33,3 2 66,7 3
Tinent d'alcalde/ssa 183 48,8 192 51,2 375
Regidor/a 548 46,8 623 53,2 1.171
Total Alacant 758 44,9 932 55,1 1.690
Castelló
Alcalde/ssa 44 32,6 91 67,4 135
Tinent d'alcalde/ssa 85 41,1 122 58,9 207
Regidor/a 324 43,4 423 56,6 747
Total Castelló 453 41,6 636 58,4 1.089
València
Alcalde/ssa 86 32,3 180 67,7 266
Tinent d'alcalde/ssa 301 48,5 319 51,5 620
Regidor/a 965 46,1 1.130 53,9 2.095
Total València 1.352 45,4 1.629 54,6 2.981