Conveni amb l'IVIE 2020

Conveni amb l'IVIE 2020

Fruit del conveni subscrit en 2020 entre Presidència i l'Ivie, en el marc de l'anàlisi de les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana, s'han elaborat informes relacionats amb la investigació en matèria de serveis públics, permetent avançar en la millora de les anàlisis disponibles sobre l'eficiència i eficàcia social de les polítiques públiques. Tot això amb la finalitat d'optimització dels serveis públics de la Comunitat Valenciana.
 
 

Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal

El sector audiovisual valenciano en el contexto regional: análisis económico y financiero

La calidad del empleo en la Comunitat Valenciana

Impactos de la digitalización sobre el futuro del empleo en la Comunitat Valenciana

La inteligencia artificial en la Comunitat Valenciana: medición y propuestas para su impulso

Especialización productiva de la Comuntat Valenciana

La superación de la crisis del covid-19 en la Comunitat Valenciana: una hoja de ruta de reconstrucción de la economía