Prospectiva - Prospectiva

Contingut amb Origen Universitat Miguel Hernández. Evaluació de polítiques públiques .

No hi ha cap resultat.

Últims documents

Contingut amb Origen Universitat Miguel Hernández. Evaluació de polítiques públiques .

Evaluación ex ante de la "Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial"

Aquest treball realitza l'avaluació ex-ante de l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i pot ser de gran utilitat per a determinar la idoneïtat de les polítiques que engloba l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i la adequació a les seues finalitats, adaptant les mateixes se...

Evaluación ex ante de la "Digitalización de los Servicios Públicos"

Aquest treball realitza l'avaluació ex-ante de l'Estratègia Valenciana del Projecte de Digitalització dels Serveis Públics i pot ser de gran utilitat per a determinar la idoneïtat de les polítiques que engloba l'Estratègia Valenciana de digitalització dels serveis públics i la seua adequació a les fi...

Últims esdeveniments