Distribució del govern municipal per sexe

Evolució regidors/es

Regidors/es