Distribució del govern municipal per sexe

Evolució regidors/es

Evolució de la composició del Govern Local per sexe des de 2007. Regidors/es