Calendari electoral

Calendari electoral

Principals dates destacades

  Data
Publicació en DOCV BOE dels Reials Decrets de Convocatòria 31 de març
Presentació candidatures Del 15 al 20 d'abril
Publicació en DOCV / BOPS de les candidatures presentades 22 d'abril
Publicació en DOCV / BOPS de les candidatures proclamades 28 d'abril
Sol·licitud del vot per correu dels electors residents a Espanya Del 31 de març al 14 de maig
Campanya electoral Del 8 al 22 de maig
Dia de la votació 24 de maig
Escrutini oficial dels resultats electorals 27 de maig
Publicació d'electes a Les Corts en DOCV 9 de juny
Constitució Corts Valencianes 11 de juny
Constitució Corporacions municipals 13 de juny