Visualització de contingut web

Calendari electoral

Principals dates destacades

  Data
Publicació en DOCV BOE dels Reials Decrets de Convocatòria 31 de març
Presentació candidatures Del 15 al 20 d'abril
Publicació en DOCV / BOPS de les candidatures presentades 22 d'abril
Publicació en DOCV / BOPS de les candidatures proclamades 28 d'abril
Sol·licitud del vot per correu dels electors residents a Espanya Del 31 de març al 14 de maig
Campanya electoral Del 8 al 22 de maig
Dia de la votació 24 de maig
Escrutini oficial dels resultats electorals 27 de maig
Publicació d'electes a Les Corts en DOCV 9 de juny
Constitució Corts Valencianes 11 de juny
Constitució Corporacions municipals 13 de juny