Visualització de contingut web

Cens electoral

Eleccions a les Corts Valencianes

El cens electoral de les eleccions a les Corts Valencianes està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors residents-absents que viuen en l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions del 24 de maig de 2015 serà el cens tancat a l'1 de gener de 2015. Eixe cens es correspon a les inscripcions en els Padrons Municipals de 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions de qui tinga la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral

Evolució del cens electoral

  2015 2011  
  CER CERA TOTAL CER CERA TOTAL Variació
Alacant 1.218.283 30.227 1.248.510 1.196.261 21.810 1.218.071 30.439
Castelló 409.590 7.312 416.902 408.899 5.351 414.250 2.652
València 1.893.362 50.450 1.943.812 1.879.437 37.623 1.917.060 26.752
Comunitat 3.521.235 87.989 3.609.224 3.484.597 64.784 3.549.381 59.843

Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions autonòmiques per municipis 

Nous electors

  2011-2015 2007-2011
Alacant 58.565 62.171
Castelló 18.219 19.013
València 84.307 88.174
Comunitat Valenciana 161.091 169.358Eleccions locals

El cens electoral de les eleccions locals està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors estrangers residents a Espanya amb dret a vot (CERE). 

El cens electoral vigent per a les eleccions de 24 de maig de 2015 serà el cens tancat l'1 de gener de 2015. Aquest cens es correspon a les inscripcions en els Padrons municipals a data 30 de desembre de 2014, incloent les inscripcions dels que tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.

Per a les eleccions municipals el cens s'amplia amb les inscripcions dels estrangers residents a Espanya amb dret a vot: 

  • Nacionals de països de la Unió Europea que hagen manifestat la seua intenció de vot fins al 30 de desembre de 2014, la mateixa data de referència de l'empadronament requerida per als espanyols.
  • Nacionals de països amb Acords que compleixen les condicions requerides en ells i hagen sol·licitat la seua inscripció en el termini establert,de l'1 desembre de 2014 fins al 15 de gener de 2015, associada a l'empadronament a data 30 de desembre si va realitzar la sol·licitud d'inscripció fins aquesta data o en el moment de la sol·licitud si la va realitzar amb data posterior.

Les rectificacions a aquest cens podran ser realitzades únicament mitjançant la presentació de reclamacions en els ajuntaments i en els consolats, durant el període de consulta de les llistes electorals, entre els dies 6 i 13 d'abril de 2015.

L'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral

Evolució del cens electoral

  2015 2011  
  CER CERE TOTAL CER CERE TOTAL Variació
Alacant 1.218.283 74.310 1.292.593 1.196.261 78.505 1.274.766 17.827
Castelló 409.590 13.511 423.101 408.899 15.876 424.775 -1.674
València 1.893.362 21.085 1.914.447 1.879.437 24.041 1.903.478 10.969
Comunitat 3.521.235 108.906 3.630.141 3.484.597 118.422 3.603.019 27.122

Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions locals per municipis 

Nota:  Les dades de 2015 corresponen a electors en llistes de votació.
Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.
Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 23-04-2015.