Transició energètica

En aquest bloc trobarem residenciats els estudis i materials relacionats amb els assumptes mediambientals de qualsevol disciplina o àmbit, així com els continguts que puguen tindre alguna vinculació amb aquestes qüestions..

Últims documents

Ves enrere La transformación energética de la Comunitat Valenciana: lecciones de la experiencia internacional

Conveni IVIE

L'objectiu principal d'aquest treball és extraure lliçons a partir de l'estudi d'experiències internacionals d'èxit en el procés de transició energètica per a la seua aplicació en la Comunitat Valenciana, aprofitant les potencialitats del seu territori, amb la finalitat de dissenyar una política energètica pròpia i maximitzar l'efecte positiu de les inversions realitzades en aquest camp. La Comunitat Valenciana, per les seues característiques meteorològiques, geogràfiques i productives, es troba en una posició privilegiada per a la generació d'electricitat a través de fonts renovables com la *eòlica i la solar. I no obstant això l'impuls necessari per a la instal·lació de plantes d'energies renovables ha resultat menys eficaç ací que en altres regions d'Espanya. L'informe assenyala una sèrie d'estratègies per a la transició energètica en la Comunitat Valenciana que es tradueixen en recomanacions per a orientar la seua política energètica. Assenyala amb contundència a les energies fotovoltaica i eòlica com les més adequades per a la seua expansió en el territori valencià. S'identifica un conjunt de mesures que podrien implementar-se o reforçar-se a nivell autonòmic en diferents àmbits. Entre altres qüestions, recomana la necessitat de comptar amb un mix d'energies ampli; apostar per la I+D+i; el suport a l'autoconsum i a algunes tecnologies incipients, com la bioenergia o l'eòlica marina; les campanyes d'informació i conscienciació; i subratlla el paper exemplaritzant de l'Administració. L'informe assenyala l'aposta pel gas natural com a mesura transitòria al costat d'altres tecnologies ja consolidades, com la fotovoltaica, o embrionàries, com la de l'hidrogen i subratlla la important i necessària implicació de la societat.

Sobre l'informe

Aquest informe analitza la Comunitat Valenciana en el context del Sistema Energètic Espanyol i internacional, i estudia les bones pràctiques internacionals en la transició energètica identificades en diversos casos d'estudi per a analitzar així la Comunitat Valenciana des d'una perspectiva comparada i poder oferir materials valuosos per al disseny d'una política energètica valenciana. L'estudi se centra primer a situar a la Comunitat Valenciana en el context del Sistema Elèctric Espanyol, per a posteriorment examinar sis països on s'han desplegat polítiques de transició energètica amb resultats excel·lents. L'objectiu de l'anàlisi és descriure estratègies d'èxit en aqueixos països per a extraure ensenyaments extrapolables al cas valencià.

Descarregar document