Societat

Els continguts relacionats amb els assumptes socials en un sentit ampli es recullen en aquest epígraf que ofereix materials d'interés relatius a una multiplicitat de qüestions d'interés per a tota la societat o per als diversos col·lectius que s'integren en ella.

Últims documents

Ves enrere Las políticas públicas de cuidados ante los envejecimientos. Transformar los municipios para vida longevas

L'objectiu principal d'aquest treball és el de servir als òrgans competents de la Generalitat com a base per al disseny d'iniciatives i programes d'actuació dirigits a construir uns entorns vitals més inclusius, justos i equitatius per a totes les generacions i a la implementació de polítiques de cures innovadores i sostenibles en els quals la longevitat no es considere una càrrega. La COVID-19 ha situat el tema de les cures en l'epicentre del debat públic. Estem davant un gran repte com a societat: segons dades d'EUROSTAT s'espera que el nombre de persones que puguen necessitar cures de llarga duració augmente des dels 19,5 milions de 2016 fins a 23,6 milions en 2030 i 30,5 milions en 2050 en l'EU-27. D El document selecciona unes línies prioritàries d'acció per a la Comunitat Valenciana que tenen en comú un enfocament basat en drets. El bon tracte fomenta i respecta que les persones majors puguen disposar de la informació necessària per a prendre les seues pròpies decisions i gaudir d'un envelliment saludable i actiu amb respecte a la seua voluntat i preferències. Els entorns on les persones viuen han d'ajudar per a la vida independent. En aquest sentit, l'informe analitza hàbilment les diferents opcions, des dels centres de dia i residències, fins a les experiències de *co-*housing i els centres *inter-generacionals. A més l'informe posa l'accent sobre la gran diversitat de les as poblacions majors.Les polítiques han de permetre que tantes persones com siga possible aconseguisquen trajectòries positives d'envelliment i eliminen la gran quantitat de barreres que limiten la participació social i les contribucions dels adults majors. Respecte a les persones majors de hui i a les quals vindran en els pròxims anys és necessari una actuació decidida per la falta recursos i el creixent envelliment de la població. L'informe recull algunes experiències en la resta d'Espanya que poden servir com a model., incloent l'edifici intergeneracional Plaza d'Amèrica a Alacant.

Sobre l'informe

L'envelliment poblacional i la longevitat obliga a construir unes comunitats locals més inclusives, justes i equitatives per a totes les generacions, on la longevitat no es considere una càrrega. S'ha d'adoptar polítiques de cures innovadores i sostenibles. El document reflexiona sobre l'envelliment poblacional i els reptes que planteja, amb una especial mirada a les dones. S'examina la realitat present i futura de l'envelliment demogràfic, a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

Descarregar document