Seminari 30 Maig 2022

Seminari 30 Maig 2022

Després de la celebració del primer seminari sobre l'Espanya polifònica, les conclusions van apuntar la necessitat d'impulsar una visió territorial del país orientat a reforçar la malla social i econòmica que el conforma. Nombroses evidències demostren que aqueixa malla socioeconòmica no es veu reflectida encara en una malla institucional paral·lela que responga a la seua diversitat política i històrica i permeta respondre millor als seus reptes i necessitats.

Un aspecte fonamental d'aquest problema té a veure, per tant, amb la desconcentració d'institucions de l'Estat, principalment en el nivell central, que s'acumulen en la capital d'Espanya. Es tracta d'una acumulació que apunta-la i reforça el desequilibri creixent entre una metròpolis dirigent dinàmica i poderosa i la resta del país, que ha de competir a nivell autonòmic i municipal pels escassos recursos restants.

Encara que aquest diagnòstic resulta cada vegada més compartit per posicions polítiques i territorials diferents, manquem encara de les suficients evidències empíriques que ens ajuden a entendre millor l'abast d'aquesta situació problemàtica, així com de propostes d'acció pública concretes per a encarar millor aqueix desequilibri.

Aquest segon seminari de l'Espanya polifònica té com a objectiu alimentar el debat per a orientar-lo a produir observacions concretes i fefaents sobre la qüestió, a fi de dissenyar polítiques públiques que ajuden a reconduir el problema de la forma més equànime possible entre els diversos territoris i nivells de govern.

D'altra banda, la continuació del debat sobre l'Espanya polifònica exigeix començar a projectar la seua continuació mitjançant una consagració constitucional que garantisca la seua permanència i la consecució dels seus objectius.

En aqueix sentit, l'II Seminari serà una oportunitat per a mantindre el diàleg entre ponents sobre aquestes qüestions, així com per a presentar un informe amb propostes concretes entorn de la desconcentració institucional del país, i una Web de promoció dels seus continguts.

Videos Sessions

Ves enrere CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

Juan Rodríguez Teruel – Director del Seminari.


<p><strong>Juan Rodríguez Teruel</strong>&nbsp;– Director del Seminari.</p> <p> </p>

Entrevistes

Entrevista Borja Barragué, Director adjunto de Future Policy Lab

 

 
Jordi Gracia . Professor de Literatura Espanyola, Universitat de Barcelona

 

 
Ana Carmona – Professora de Dret Constitucional, Universidad de Sevilla.

 

 
Entrevista Manuel Arias Maldonado
Entrevista Alba Nogueria (Professora de Dret Administratiu, Universitat de Santiago de Compostela)