Prospectiva - Prospectiva

Contingut amb Origen Conveni IVIE .

No hi ha cap resultat.

Últims documents

Contingut amb Origen Conveni IVIE .

Concentración e impacto territorial de la contratación pública en España y la Comunitat Valenciana

L'estudi examina la situació actual de la contractació pública a Espanya i el seu impacte en la economia de les empreses dels diversos sectors, amb una atenció especial a la importància del biaix de proximitat en les decisions dels òrgans de contractació i a la possible amenaça que puga tindre aquest...

La transformación energética de la Comunitat Valenciana: lecciones de la experiencia internacional

L'objectiu principal d'aquest treball és extraure lliçons a partir de l'estudi d'experiències internacionals d'èxit en el procés de transició energètica per a la seua aplicació en la Comunitat Valenciana, aprofitant les potencialitats del seu territori, amb la finalitat de dissenyar una política ener...

Observatorio sobre la situación financiera de las empresas valencianas en el contexto nacional

L'objectiu d'aquest informe és analitzar l'evolució recent i situació de la salut financera de les empreses valencianes en quatre dimensions de la situació financera: liquiditat, endeutament, rendibilitat i càrrega del deute oferint a més un diagnòstic de la situació de l'empresa valenciana en compar...

La calidad del empleo en la Comunitat Valenciana

L'estudi examina la realitat de l'ocupació existent en la Comunitat Valenciana, amb una especial atenció a les noves ocupacions generades després de la Gran Recessió de 2008-14. L'aspiració d'aconseguir ocupació de qualitat per a tots obliga a determinar les característiques que conflueixen en aqueix...

Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal

L'informe analitza la influència de la capitalitat en l'economia de la Comunitat de Madrid. En el segle XXI el pes del sector públic en l'economia madrilenya s'ha reduït, però és rellevant per concentrar gran part del Sector Públic Estatal i per la política fiscal de la Comunitat de Madrid. Mostra qu...

Últims esdeveniments