Prospectiva - Prospectiva

Contingut amb Àrea temàtica Economia .

No hi ha cap resultat.

Últims documents

Contingut amb Àrea temàtica Economia .

Concentración e impacto territorial de la contratación pública en España y la Comunitat Valenciana

L'estudi examina la situació actual de la contractació pública a Espanya i el seu impacte en la economia de les empreses dels diversos sectors, amb una atenció especial a la importància del biaix de proximitat en les decisions dels òrgans de contractació i a la possible amenaça que puga tindre aquest...

Evaluación ex ante de la "Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial"

Aquest treball realitza l'avaluació ex-ante de l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i pot ser de gran utilitat per a determinar la idoneïtat de les polítiques que engloba l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i la adequació a les seues finalitats, adaptant les mateixes se...

La transformación energética de la Comunitat Valenciana: lecciones de la experiencia internacional

L'objectiu principal d'aquest treball és extraure lliçons a partir de l'estudi d'experiències internacionals d'èxit en el procés de transició energètica per a la seua aplicació en la Comunitat Valenciana, aprofitant les potencialitats del seu territori, amb la finalitat de dissenyar una política ener...

Últims esdeveniments