Prospectiva - Prospectiva

Contingut amb Àrea temàtica Governança .

No hi ha cap resultat.

Últims documents

Contingut amb Àrea temàtica Governança .

España Polifónica: por un país en forma de malla

En el primer Seminari sobre l'Espanya Polifònica, celebrat a l'octubre de 2021 i organitzat per la Càtedra Prospect 2030 i la presidència de la Generalitat Valenciana, el MH President Ximo Puig va llançar una proposta de relocalització d'institucions de l'Estat i d'organismes de l'Administració Gener...

Concentración e impacto territorial de la contratación pública en España y la Comunitat Valenciana

L'estudi examina la situació actual de la contractació pública a Espanya i el seu impacte en la economia de les empreses dels diversos sectors, amb una atenció especial a la importància del biaix de proximitat en les decisions dels òrgans de contractació i a la possible amenaça que puga tindre aquest...

Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal

L'informe analitza la influència de la capitalitat en l'economia de la Comunitat de Madrid. En el segle XXI el pes del sector públic en l'economia madrilenya s'ha reduït, però és rellevant per concentrar gran part del Sector Públic Estatal i per la política fiscal de la Comunitat de Madrid. Mostra qu...

Madrid: Capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal

Aquest treball descriu les disfuncions provocades en el conjunt de l'estat i en la Comunitat Valenciana per l'impacte econòmic de la capitalitat de Madrid com la política de dúmping fiscal implementada des de la Comunitat de Madrid o els efectes de la residència en la capital de bona part de les estr...

Últims esdeveniments