Observatorio sobre la situación financiera de las empresas valencianas en el contexto nacional - Prospectiva

Projectes

Últims documents

Conveni IVIE

L'objectiu d'aquest informe és analitzar l'evolució recent i situació de la salut financera de les empreses valencianes en quatre dimensions de la situació financera: liquiditat, endeutament, rendibilitat i càrrega del deute oferint a més un diagnòstic de la situació de l'empresa valenciana en comparació amb les d'Espanya. L'anàlisi realitzada permet quantificar el percentatge d'empreses, deute i ocupació en risc financer en la Comunitat Valenciana i detectar en quins grups de grandària o sector d'activitat el risc és major. La principal conclusió de la investigació realitzada és que l'evolució de la salut financera de les empreses valencianes ha millorat substancialment amb l'expansió econòmica després de la crisi i que és en termes generals millor que l'espanyola i millor que abans del començament de la crisi. L'informe assenyala que l'avantatge de la Comunitat Valenciana es fonamenta no tant en una major rendibilitat de les seues empreses, sinó en un menor endeutament i en una menor càrrega financera, tot i que existeix encara un conjunt d'empreses fràgils, en un percentatge important per motius estructurals.

Sobre l'informe

L'objectiu principal d'aquest treball és el de servir als òrgans competents de la Generalitat com a base per al disseny i implementació de polítiques actives eficaces dirigides al foment de l'activitat empresarial i al manteniment d'un teixit econòmic diversificat que puga superar situacions de crisis i incertesa i siga capaç de crear ocupació, especialment en sectors estratègics.

Descarregar document

Últims esdeveniments