Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal - Prospectiva

Projectes

Últims documents

Conveni IVIE

L'informe analitza la influència de la capitalitat en l'economia de la Comunitat de Madrid. En el segle XXI el pes del sector públic en l'economia madrilenya s'ha reduït, però és rellevant per concentrar gran part del Sector Públic Estatal i per la política fiscal de la Comunitat de Madrid. Mostra que tots dos fan créixer la concentració en la capital de la població, la renda, la riquesa i els mecanismes d'aglomeració que genera l'activitat privada S'estudia la situació actual i l'acció recent de la Comunitat de Madrid en els grans factors de desenvolupament. Les infraestructures van reforçar abans els avantatges de Madrid però hui és més rellevant el capital humà, la inversió en I+D+i, el capital organitzacional, i el capital social i relacional de la capital de les unitats centrals de les empreses i les administracions, una tendència que creix en competir fiscalment la Comunitat de Madrid amb les altres CCAA per la localització de les bases tributàries i la domiciliació dels seus titulars. S'analitza l'economia madrilenya actual, la seua condició de centre d'activitats terciàries i d’ocupacions qualificades, i la seua atracció d'activitat, ocupació i població. També tracta l'impacte de la concentració a Madrid de nombrosos efectius i decisions del Sector Públic Estatal i la política de reducció fiscal de la Comunitat Autònoma de Madrid

Sobre l'informe

Aquest treball descriu les disfuncions provocades en el conjunt de l'estat i en la Comunitat Valenciana per l'impacte econòmic de la capitalitat de Madrid com la política de dúmping fiscal implementada des de la Comunitat de Madrid o els efectes de la residència a la capital de bona part de les estructures burocràtiques i de decisió del Sector Públic Estatal. L'informe resultarà d'utilitat per a la reivindicació d'una normativa harmonitzadora de les polítiques fiscals autonòmiques que evite la competència deslleial entre les mateixes i per a demandar polítiques de correcció de l'efecte negatiu de la capitalitat madrilenya en qüestions com la despoblació de bona part del territori, la desigualtat o l'absència d'una política equilibradora dels desequilibris territorials

Descarregar document

Últims esdeveniments