Las políticas públicas de cuidados ante los envejecimientos. Transformar los municipios para vida longevas - Prospectiva

Últims documents

L'objectiu principal d'aquest treball és el de servir als òrgans competents de la Generalitat com a base per al disseny d'iniciatives i programes d'actuació dirigits a construir uns entorns vitals més inclusius, justos i equitatius per a totes les generacions i a la implementació de polítiques de cures innovadores i sostenibles en els quals la longevitat no es considere una càrrega. La COVID-19 ha situat el tema de les cures en l'epicentre del debat públic. Estem davant un gran repte com a societat: segons dades d'EUROSTAT s'espera que el nombre de persones que puguen necessitar cures de llarga duració augmente des dels 19,5 milions de 2016 fins a 23,6 milions en 2030 i 30,5 milions en 2050 en l'EU-27. D El document selecciona unes línies prioritàries d'acció per a la Comunitat Valenciana que tenen en comú un enfocament basat en drets. El bon tracte fomenta i respecta que les persones majors puguen disposar de la informació necessària per a prendre les seues pròpies decisions i gaudir d'un envelliment saludable i actiu amb respecte a la seua voluntat i preferències. Els entorns on les persones viuen han d'ajudar per a la vida independent. En aquest sentit, l'informe analitza hàbilment les diferents opcions, des dels centres de dia i residències, fins a les experiències de *co-*housing i els centres *inter-generacionals. A més l'informe posa l'accent sobre la gran diversitat de les as poblacions majors.Les polítiques han de permetre que tantes persones com siga possible aconseguisquen trajectòries positives d'envelliment i eliminen la gran quantitat de barreres que limiten la participació social i les contribucions dels adults majors. Respecte a les persones majors de hui i a les quals vindran en els pròxims anys és necessari una actuació decidida per la falta recursos i el creixent envelliment de la població. L'informe recull algunes experiències en la resta d'Espanya que poden servir com a model., incloent l'edifici intergeneracional Plaza d'Amèrica a Alacant.

Sobre l'informe

L'envelliment poblacional i la longevitat obliga a construir unes comunitats locals més inclusives, justes i equitatives per a totes les generacions, on la longevitat no es considere una càrrega. S'ha d'adoptar polítiques de cures innovadores i sostenibles. El document reflexiona sobre l'envelliment poblacional i els reptes que planteja, amb una especial mirada a les dones. S'examina la realitat present i futura de l'envelliment demogràfic, a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

Descarregar document

Últims esdeveniments