Economia

En aquest apartat s'inclouen tots els continguts referits a la situació econòmica general, a la dels diversos sectors i activitats econòmiques i a les accions i iniciatives públiques amb incidència en aquests àmbits.

Últims documents

Concentración e impacto territorial de la contratación pública en España y la Comunitat Valenciana

L'estudi examina la situació actual de la contractació pública a Espanya i el seu impacte en la economia de les empreses dels diversos sectors, amb una atenció especial a la importància del biaix de proximitat en les decisions dels òrgans de contractació i a la possible amenaça que puga tindre aquest...