Resultats de la cerca

Evaluación ex ante de la "Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial"

Aquest treball realitza l'avaluació ex-ante de l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i pot ser de gran utilitat per a determinar la idoneïtat de les polítiques que engloba l'Estratègia Valenciana d'intel·ligència Artificial i la adequació a les seues finalitats, adaptant les mateixes segons els resultats de l'avaluació i orientant l'adopció de mesures complementàries que maximitzen l'eficàcia del pla i de les inversions pressupostàries lligades a aquest. L'estudi assenyala que en el disseny de l'Estratègia s'han pres en consideració les necessitats detectades, així com les causes i els efectes que s'han pogut inferir, destacant que existeix una adequada pertinència i correspondència entre les necessitats i els objectius posteriorment establits i s'assenyala que l'estratègia és pertinent amb les necessitats detectades i els problemes que s'han identificat i que existeix congruència entre els problemes plantejats i els objectius proposats. L'avaluació de l'impacte assenyala que la intel·ligència artificial, tant en el seu desenvolupament com en la seua implementació en els diferents contextos que componen l'ecosistema social, econòmic i laboral es troba sotmés a potencials oportunitats i, alhora a potencials riscos i tindrà implicacions legals, ètiques, polítiques, econòmiques i socials per a les quals la societat ha d'estar preparada amb noves regulacions que permetan que les interaccions siguen segures i alhora resulten efectives per als usuaris.

Sobre l'informe

Seguint la metodologia de l'avaluació ex-ante, l'estudi examina la rellevància i pertinència, el grau de definició i estructuració de problemes, la pertinència dels objectius, la coherència interna i externa de l'estratègia, la seua eficàcia i el sistema de seguiment d'indicadors d'avaluació, així com l'avaluació de l'impacte.

Descarregar document