Resultats de la cerca

Evaluación ex ante de la "Digitalización de los Servicios Públicos"

Universitat Miguel Hernández

Aquest treball realitza l'avaluació ex-ante de l'Estratègia Valenciana del Projecte de Digitalització dels Serveis Públics i pot ser de gran utilitat per a determinar la idoneïtat de les polítiques que engloba l'Estratègia Valenciana de digitalització dels serveis públics i la seua adequació a les finalitats d'aquesta, adaptant les mateixes segons els resultats de l'avaluació i orientant l'adopció de mesures complementàries que maximitzen l'eficàcia del pla i de les inversions pressupostàries lligades a aquest. Quant a la pertinència i rellevància del Projecte, conclou que busca provocar un canvi en el problema identificat. Des d'una perspectiva interna, assenyala el seu adequat nivell de coherència, amb objectius estratègics i influents amb la capacitat suficient com per a influir en la resta dels objectius, i que les propostes són coherents amb la resta dels objectius. Quant a la coherència externa valora positivament aquest àmbit, destacant les dimensions de sinergies i complementarietat. Del sistema de seguiment, destaca que estableix una sèrie d'indicadors que mostren un adequat compromís del projecte per l'eficiència, el correcte seguiment, evolució, impacte i efectiu compliment. De l'impacte esperat, preveu que es done en tots els eixos de l'estratègia algun dels impactes esperats.

Sobre l'informe

L'estudi i examina la rellevància i pertinència del projecte per a donar resposta als problemes identificats, la seua coherència interna així com la correcta adequació de les actuacions i la coherència externa del pla, així com la seua relació amb altres estratègies, plans i projectes nacionals i internacionals. Avalua també el sistema de seguiment amb referència als indicadors i el seu possible impacte.

Descarregar document