Resultats de la cerca

La calidad del empleo en la Comunitat Valenciana

Conveni IVIE

L'estudi examina la realitat de l'ocupació existent en la Comunitat Valenciana, amb una especial atenció a les noves ocupacions generades després de la Gran Recessió de 2008-14. L'aspiració d'aconseguir ocupació de qualitat per a tots obliga a determinar les característiques que conflueixen en aqueixa qualitat, i l'impacte sobre la mateixa de fenòmens com la temporalitat, el salari, el tipus de contracte, la naturalesa de l'ocupador, la jornada, els riscos laborals o la satisfacció generada pel Treball. L'informe estudia de manera molt particular l'impacte de la baixa qualitat de l'ocupació en col·lectius vulnerables i disparitat d'aqueix impacte entre homes i dones. També s'avaluen els efectes que la COVID-19 pot tindre en aquest àmbit i s'examinen els factors determinants de la qualitat per a mostrar la seua influència real. Finalment l'informe realitza una sèrie de recomanacions dirigides a impulsar la qualitat de l'ocupació que afecten diversos agents i que poden tindre una incidència positiva més acusada en creació de llocs de treball.

Sobre l'informe

Aquest treball pot ser un auxiliar molt valuós a l'hora de fixar i gestionar les polítiques de foment de l'ocupació per part de la Generalitat i de la resta de les administracions públiques amb competència en el territori de la Comunitat Valenciana, així com per a posar el focus en els factors que determinen la qualitat en l'ocupació i aconseguir així concentrar els esforços en aquells àmbits que poden tindre un impacte més positiu, maximitzant l'efecte positiu d'aqueixes polítiques i de les inversions pressupostàries lligades a aquestes.

Descarregar document