Resultats de la cerca

Concentración e impacto territorial de la contratación pública en España y la Comunitat Valenciana

Conveni IVIE

L'estudi examina la situació actual de la contractació pública a Espanya i el seu impacte en la economia de les empreses dels diversos sectors, amb una atenció especial a la importància del biaix de proximitat en les decisions dels òrgans de contractació i a la possible amenaça que puga tindre aquesta realitat en la unitat de mercat. L'informe calibra la rellevància que en els processos de contractació pública té la grandària de les empreses adjudicatàries. S'estudia amb una especial atenció la situació de les empreses valencianes en el marc general de la contractació pública, així com l'impacte que té la contractació pública en el teixit productiu de la Comunitat Valenciana. Com a annex a l'informe es detalla la mostra analitzada per a la realització de l'estudi.

Sobre l'informe

Aquest treball serveix per a determinar les possibles disfuncions dels actuals processos de contractació pública i orientar les mesures normatives que han de ser adoptades per a garantir la igualtat de les empreses a l'hora d'accedir als contractes de les diverses administracions, evitant que paràmetres com la grandària o la localització de les empreses opere com a factor de distorsió dels procediments.

Descarregar document