Debats de política general

Debats de política general

Debats de política general

2021

Repercusión en prensa 2020

Intervencions en els debats de política general

2020

Intervencions en els debats de política general

2018

Intervenciones en los debates politica general 2017

2017

Intervenciones en los debates politica general 2016

2016