Visualització de contingut web

Cens electoral Locals 2019

El cens electoral de les eleccions locals està compost pel cens d'electors residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors estrangers residents a Espanya amb dret a vot (CERE).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 26 de maig de 2019 serà el cens tancat l'1 de febrer de 2019. Aqueix cens es correspon a les inscripcions en els Padrons municipals a data 31 de gener de 2019, incloent les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.

Per a les eleccions municipals el cens s'amplia amb les inscripcions dels estrangers residents a Espanya amb dret a vot.

Poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 aquelles persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, siguen ciutadans de països amb els quals Espanya ha signat acords reconeixent el dret a votar en les eleccions municipals i complisquen les condicions establides en ells.

Els països amb els quals Espanya ha signat Acords són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú i Trinitat i Tobago.

Per a figurar en les llistes electorals, requisit imprescindible per a poder votar, és necessari sol·licitar la inscripció en el cens electoral.

Els qui es van inscriure per a les eleccions municipals de l'any 2015 i vulguen tornar a participar en les pròximes de l'any 2019, hauran d'inscriure's de nou. El cens electoral d'estrangers nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals es forma amb motiu de cada elecció.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.


Evolució del cens electoral

  2019 2015  
  CER CERE TOTAL CER CERE TOTAL Variació
Alacant 1.234.475 64.836 1.299.311 1.218.283 74.310 1.292.593 6.718
Castelló 410.318 11.691 422.009 409.590 13.511 423.101 -1.092
València 1.904.927 20.215 1.925.142 1.893.362 21.085 1.914.447 10.695
Comunitat 3.549.720 96.742 3.646.462 3.521.235 108.906 3.630.141 16.321


Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions Locals per municipis 

Nota:  Les dades de 2019 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 02-05-2019.

Nou electorat CER. Variació respecte a les anteriors Eleccions Municipals

  2015-2019 2011-2015 Variació
Alacant 60.805 58.565 2.240
Castelló 18.971 18.219 752
València 88.470 84.307 4.163
Comunitat Valenciana 168.246 161.091 7.155

Nota:  Les dades de 2019 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 02-05-2019.