Visualització de contingut web

Cens electoral Eleccions Parlament Europeu 2019

El cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu està compost per:

CER: Cens electoral d'espanyols residents a Espanya.

CERA: Cens electoral d'espanyols residents absents que viuen a l'estranger.

CERE: Cens electoral de ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu.

En aquestes eleccions poden participar els inscrits en el cens electoral, ja siguen del CER, CERE o CERA, aquests últims han de formular la sol·licitud de vot a la Delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seua província d'inscripció. 

D'acord amb l'article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 26 de maig de 2019 serà el tancat l'1 de febrer de 2019, que recull els moviments comunicats pels Ajuntaments, Consolats i Registres Civils esdevinguts fins al 30 de gener. A aquest cens s'incorporaran les reclamacions estimades.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.


Evolució del cens electoral

  2019 2014  
  CER CERA CERE TOTAL CER CERA CERE TOTAL Variació
Alacant 1.234.475 38.373 51.411 1.324.259 1.210.317 27.940 56.398 1.294.655 29.604
Castelló 410.318 9.423 8.814 428.555 408.768 6.792 10.035 425.595 2.960
València 1.904.927 61.708 14.425 1.981.060 1.888.246 46.793 13.984 1.949.023 32.037
Comunitat 3.549.720 109.504 74.650 3.733.874 3.507.331 81.525 80.417 3.669.273 64.601
Espanya 34.803.796 2.103.945 365.603 37.273.344 34.484.766 1.725.655 337.729 36.548.150 725.194


Descarregue un fitxer calc amb les dades del cens electoral de les eleccions al Parlament Europeu per municipis 

Nota:  Les dades de 2019 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2014 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 02-05-2019.

Nou electorat CER. Variació respecte a les anteriors Eleccions Europees

  2014-2019 2009-2014 Variació
Alacant 75.680 74.016 1.664
Castelló 23.602 22.938 664
València 109.784 106.818 2.966
Comunitat Valenciana 209.066 203.772 5.294
Espanya 2.013.278 1.977.188 36.090

Nota:  Les dades de 2019 corresponen a electors en llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

Les dades de 2014 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins el día de la votació.

Font: www.ine.es.  Consulta realitzada a 02-05-2019.