Visualització de contingut web

Onada 3 (entre el 10 i el 16 d'abril)

Total respostes vàlides tercera onada (entre el 10 i el 16 d'abril de 2020): 9.763 respostes

  • Resideixen a la Comunitat Valenciana: 6.089 dels entrevistats. Les respostes per províncies són:

Alacant: 3.059
Castelló: 683
Valéncia: 2.347

Resultats per a la Comunitat Valenciana

Resultats per a Espanya

Demografia

Demografia

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Quin és el teu sexe

1. Quin és el teu sexe?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Quin és el seu grup d'edat

2. Quin és el seu grup d'edat?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Comunitat autònoma

3. Comunitat autònoma

Llar

Llar

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè)

4. Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè.)

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 3: Quin és el seu tipus de llar

5. Quin és el seu tipus de llar?

Contacte social

Contacte social

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 3: Edat(s) dels membres de la llar

6. Edat(s) dels membres de la llar

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 3: Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus

7. Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

8. Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

9. Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Per a realitzar quines activitats ha eixit de la seua llar?

10. Per a realitzar quines activitats ha eixit de la seua llar?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

11. Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 3: Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

12. Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

13. Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

Enquesta Covid-19: impacte econòmic

Impacte econòmic

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Quin impacte econòmic està tenint el corona virus en Vé.?

14. Quin impacte econòmic està tenint el coronavirus en Vé.?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Ha treballat l'últim mes?

15. Ha treballat l'últim mes?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 3: Ha anat a treballar l'última setmana?

16. Ha anat a treballar l'última setmana?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

17. Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 3: Quina és la seua activitat laboral principal

18. Quina és la seua activitat laboral principal?

Salut

Salud

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Pertany a algun dels següents grups de risc

19. Pertany a algun dels següents grups de risc?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 3: Si fora diagnosticat amb coronavirus, tindria l'opció d'aïllar-se d'altres membres de la llar?

20. Si fora diagnosticat amb coronavirus, tindria l'opció d'aïllar-se d'altres membres de la llar?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Ha tingut algun dels següents símptomes?

21. Ha tingut algun dels següents símptomes?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: Si té símptomes, Durant quants dies ha tingut símptomes?

22. Durant quants dies ha tingut símptomes?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 3: S'ha fet el test del Covid-19?

23. S'ha fet el test del Covid-19?

Titulo

Encuesta Covid-19 - 2: Ha notat un augment significatiu en la seua llar que considere perjudicial en alguna de les següents àrees?

24. Ha notat un augment significatiu en la seua llar que considere perjudicial en alguna de les següents àrees?