Portals

2ª onada (entre el 3 i el 9 d'abril)

2ª onada (entre el 3 i el 9 d'abril)

Total respostes vàlides  segona onada (entre el 3 i el 9 d'abril de 2020): 22.127 respostes

  • Resideixen a la Comunitat Valenciana: 9.265 dels entrevistats. Les respostes per províncies són:
    • Alacant:3.190
    • Castelló: 1.502
    • Valéncia: 4.573

Resultats per a la Comunitat valenciana

Resultats per a Espanya

Demografia

Demografia

Enquesta Covid-19: Quin és el teu sexe

Enquesta Covid-19: Quin és el teu sexe

1. Quin és el teu sexe?

Enquesta Covid-19 - 2: Quin és el seu grup d'edat

Enquesta Covid-19 - 2: Quin és el seu grup d'edat

2. Quin és el seu grup d'edat?

Enquesta Covid-19 - 2: Comunitat autònoma

Enquesta Covid-19 - 2: Comunitat autònoma

3. Comunitat autònoma

Llar

Llar

Enquesta Covid-19 - 2: Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè)

Enquesta Covid-19 - 2: Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè)

4. Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè.)

Encuesta Covid-19 - 2: Quin és el seu tipus de llar

Encuesta Covid-19 - 2: Quin és el seu tipus de llar

5. Quin és el seu tipus de llar?

Encuesta Covid-19 - 2: Edat(s) dels membres de la llar

Encuesta Covid-19 - 2: Edat(s) dels membres de la llar

7. Edat(s) dels membres de la llar

Contacte social

Contacte social

Encuesta Covid-19 - 2: Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus

Encuesta Covid-19 - 2: Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus

7. Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus?

Enquesta Covid-19 - 2: Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

Enquesta Covid-19 - 2: Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

8. Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

Enquesta Covid-19 - 2: Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

Enquesta Covid-19 - 2: Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

9. Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

Enquesta Covid-19 - 2: Per a realitzar quines activitats ha eixit de la seua llar?

Enquesta Covid-19 - 2: Per a realitzar quines activitats ha eixit de la seua llar?

10. Per a realitzar quines activitats ha eixit de la seua llar?

Enquesta Covid-19 - 2: Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

Enquesta Covid-19 - 2: Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

11. Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

Encuesta Covid-19 - 2: Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

Encuesta Covid-19 - 2: Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

12. Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

Enquesta Covid-19 - 2: Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

Enquesta Covid-19 - 2: Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

13. Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

Enquesta Covid-19: impacte econòmic

Impacte econòmic

Enquesta Covid-19 - 2: Quin impacte econòmic està tenint el corona virus en Vé.?

Enquesta Covid-19 - 2: Quin impacte econòmic està tenint el corona virus en Vé.?

14. Quin impacte econòmic està tenint el corona virus en Vé.?

Enquesta Covid-19 - 2: Has treballat l'últim mes?

Enquesta Covid-19 - 2: Has treballat l'últim mes?

15. Has treballat l'últim mes?

Encuesta Covid-19 - 2: ¿Ha ido a trabajar en la última semana?

Encuesta Covid-19 - 2: ¿Ha ido a trabajar en la última semana?

16. Ha anat a treballar en l'última setmana?

Enquesta Covid-19 - 2: Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

Enquesta Covid-19 - 2: Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

17. Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

Encuesta Covid-19 - 2: Quina és la seua activitat laboral principal

Encuesta Covid-19 - 2: Quina és la seua activitat laboral principal

18. Quina és la seua activitat laboral principal?

Salut

Salud

Enquesta Covid-19 - 2: Pertany a algun dels següents grups de risc

Enquesta Covid-19 - 2: Pertany a algun dels següents grups de risc

19. Pertany a algun dels següents grups de risc?

Encuesta Covid-19 - 2: Si fora diagnosticat amb corona virus, tindria l'opció d'aïllar-se d'altres membres de la llar?

Encuesta Covid-19 - 2: Si fora diagnosticat amb corona virus, tindria l'opció d'aïllar-se d'altres membres de la llar?

20. Si fora diagnosticat amb corona virus, tindria l'opció d'aïllar-se d'altres membres de la llar?

Enquesta Covid-19 - 2: Ha tingut algun dels següents símptomes?

Enquesta Covid-19 - 2: Ha tingut algun dels següents símptomes?

21. Ha tingut algun dels següents símptomes?

Enquesta Covid-19 - 2: Si té símptomes, Durant quants dies ha tingut símptomes?

Enquesta Covid-19 - 2: Si té símptomes, Durant quants dies ha tingut símptomes?

22. ¿Durante cuántos días ha tenido síntomas?

Enquesta Covid-19 - 2: S'ha fet el test del Covid-19?

Enquesta Covid-19 - 2: S'ha fet el test del Covid-19?

23. S'ha fet el test del Covid-19?

titulo

Encuesta Covid-19 - 2: ¿Se ha visto en alguna de las situaciones siguientes en la última semana?

24. S'ha vist en alguna de les situacions següents en l'última setmana?