Visualització de contingut web

2ª onada (entre el 3 i el 9 d'abril)

Total respostes vàlides  segona onada (entre el 3 i el 9 d'abril de 2020): 22.127 respostes

  • Resideixen a la Comunitat Valenciana: 9.265 dels entrevistats. Les respostes per províncies són:
    • Alacant:3.190
    • Castelló: 1.502
    • Valéncia: 4.573

Resultats per a la Comunitat valenciana

Resultats per a Espanya

Demografia

Demografia

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19: Quin és el teu sexe

1. Quin és el teu sexe?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Quin és el seu grup d'edat

2. Quin és el seu grup d'edat?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Comunitat autònoma

3. Comunitat autònoma

Llar

Llar

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè)

4. Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè.)

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 2: Quin és el seu tipus de llar

5. Quin és el seu tipus de llar?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 2: Edat(s) dels membres de la llar

7. Edat(s) dels membres de la llar

Contacte social

Contacte social

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 2: Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus

7. Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

8. Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

9. Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Per a realitzar quines activitats ha eixit de la seua llar?

10. Per a realitzar quines activitats ha eixit de la seua llar?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

11. Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 2: Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

12. Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

13. Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

Enquesta Covid-19: impacte econòmic

Impacte econòmic

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Quin impacte econòmic està tenint el corona virus en Vé.?

14. Quin impacte econòmic està tenint el corona virus en Vé.?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Has treballat l'últim mes?

15. Has treballat l'últim mes?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 2: ¿Ha ido a trabajar en la última semana?

16. Ha anat a treballar en l'última setmana?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

17. Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 2: Quina és la seua activitat laboral principal

18. Quina és la seua activitat laboral principal?

Salut

Salud

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Pertany a algun dels següents grups de risc

19. Pertany a algun dels següents grups de risc?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 2: Si fora diagnosticat amb corona virus, tindria l'opció d'aïllar-se d'altres membres de la llar?

20. Si fora diagnosticat amb corona virus, tindria l'opció d'aïllar-se d'altres membres de la llar?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Ha tingut algun dels següents símptomes?

21. Ha tingut algun dels següents símptomes?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: Si té símptomes, Durant quants dies ha tingut símptomes?

22. ¿Durante cuántos días ha tenido síntomas?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 2: S'ha fet el test del Covid-19?

23. S'ha fet el test del Covid-19?

Encuesta Covid-19 - 2: ¿Se ha visto en alguna de las situaciones siguientes en la última semana?

24. S'ha vist en alguna de les situacions següents en l'última setmana?