Visualització de contingut web

Onada 10 (entre el i el de maig)

Total respostes vàlides desena onada (entre el 29 de maig i el 4 de juny de 2020): 2.884 respostes

  • Resideixen a la Comunitat Valenciana: 698 dels entrevistats. Les respostes per províncies són:

Alacant:  387
Castelló:   51
València: 260

Resultats per a Espanya

Demografia

Demografia

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Quin és el teu sexe

1. Quin és el teu sexe?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Quin és el seu grup d'edat

2. Quin és el seu grup d'edat?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Comunitat autònoma

3. Comunitat autònoma

Llar

Llar

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè)

4. Nombre de persones que viuen en la llar (incloent-li a Vè.)

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 10: Quin és el seu tipus de llar

5. Quin és el seu tipus de llar?

Contacte social

Contacte social

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 10: Edat(s) dels membres de la llar

6. Edat(s) dels membres de la llar

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 10: Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus

7. Ha tingut contacte pròxim amb algú que està infectat de corona virus?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

8. Si té fills a casa, estan a cura d'alguna persona fora de la seua llar (avis,família,veïns,etc)?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

9. Ha vingut alguna persona externa a la teua llar (per exemple, cuidador, infermera, netejador,familiar,amic?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10. Amb quantes persones diferents que viuen fora de la seua llar ha tingut contacte pròxim? (més de 15 minuts i a menys de 2 metres)

10. Amb quantes persones diferents que viuen fora de la seua llar ha tingut contacte pròxim? (més de 15 minuts i a menys de 2 metres)

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

11. Quin tipus de transport ha utilitzat per a desplaçar-se?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 10: Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

12. Creu que les mesures adoptades pel seu govern són suficients per a contindre la pandèmia de corona virus?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

13. Si es troba en estat de confinament social, quant temps més pensa que podrà resistir aquesta situació?

Enquesta Covid-19: impacte econòmic

Impacte econòmic

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Quin impacte econòmic està tenint el corona virus en Vé.?

14. Quin impacte econòmic està tenint el coronavirus en Vé.?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Ha anat a treballar des de l'1 de març de 2020? (abans del començament de la crisi del coronavirus)

15. Ha anat a treballar des de l'1 de març de 2020? (abans del començament de la crisi del coronavirus)

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 10: Ha anat a treballar en els últims set dies?

16. Ha anat a treballar en els últims set dies?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

17. Quantes persones treballen en el seu lloc de treball?

Visualització de contingut web

Encuesta Covid-19 - 10: Quina és la seua activitat laboral principal

18. Quina és la seua activitat laboral principal?

Salut

Salud

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Pertany a algun dels següents grups de risc

19. Pertany a algun dels següents grups de risc?

Titulo

Encuesta Covid-19 - 10: Si fora diagnosticat amb coronavirus i haguera de posar-se en quarantena durant almenys 2 setmanes, es veuria en alguna de les següents situacions?

20. Si fora diagnosticat amb coronavirus i haguera de posar-se en quarantena durant almenys 2 setmanes, es veuria en alguna de les següents situacions?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Ha tingut algun dels següents símptomes?

21. Té actualment algun dels següents símptomes?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: Quins de les següents activitats considera que serà possible realitzar amb un baix risc de contagi de coronavirus una vegada estiguen permeses?

22. Quins de les següents activitats considera que serà possible realitzar amb un baix risc de contagi de coronavirus una vegada estiguen permeses?

Visualització de contingut web

Enquesta Covid-19 - 10: S'ha fet el test del Covid-19?

23. S'ha fet el test del Covid-19?

Título

Encuesta Covid-19 - 10: Ha notat un augment significatiu en la seua llar que considere perjudicial en alguna de les següents àrees?

24. Ha notat un augment significatiu en la seua llar que considere perjudicial en alguna de les següents àrees?