Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Nuria Montes de Diego

Consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme DOGV 19.07.2023

Documents associats

Intervencions parlamentàries

2023

2024