Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Cessament DOGV 07/07/2023

Documents associats

Intervencions parlamentàries