Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Josefina Bueno Alonso

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (DOCV 14.05.2022)

Curriculum vitae

Documents associats