Visualització de contingut web

ANTERIORS MEMBRES DEL CONSELL DE LA X LEGISLATURA

Rubén Martínez Dalmau

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica des del 17 de juny de 2019 (DOCV 17.06.2019)

 

Documents associats

Intervencions parlamentàries