Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques des del 29 de juny del 2015
(DOCV 30-06-2015)

Currículum vitae

Documents associats