Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori des del 29 de juny del 2015 (DOCV 30-06-2015)

Currículum vitae

Documents associats

Entrevistes