Distribució per partit

Composició del Govern Local per sexe després de les eleccions locals 2007

Regidors en la Comunitat Valenciana

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
PP 966 35 1.797 65 2.763
PSOE 799 38,8 1.258 61,2 2.057
BLOC 57 21,9 203 78,1 260
EU 49 28 126 72 175
Altres 104 30 243 70 347
Total regidors/es 1.975 35,3 3.627 64,7 5.602

 


 

Regidors per província

  Dones Hòmens  
  Nombre % Nombre % Total
Alacant
PP 302 37,2 511 62,8 813
PSOE 234 41,5 330 58,5 564
BLOC 21 24,1 66 75,9 87
EU 9 21,9 32 78,1 41
Altres 36 29 88 71 124
Total Alacant 602 37 1.027 63 1.629
Castelló
PP 165 28,5 414 71,5 579
PSOE 128 31,2 282 68,8 410
BLOC 4 18,2 18 81,8 22
EU 0 0 7 100 7
Altres 23 37,7 38 62,3 61
Total Castelló 320 29,7 759 70,3 1.079
València
PP 498 36,3 873 63,7 1.371
PSOE 437 40,4 646 59,6 1.083
BLOC 32 21,2 119 78,8 151
EU 40 31,5 87 68,5 127
Altres 45 27,8 117 72,2 162
Total València 1.052 36,4 1.842 63,6 2.894